Plan konferencji

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Konferencje Praktyczne i Formalno-Prawne Aspekty Gospodarki Odpadam, która jest kontynuacją spotkań zakopiańskich
w zakresie Gospodarowania Odpadami i Ochrony Środowiska.

Konferencja zaplanowana w dniach 23-26 marca
zapoczątkuje BEFORE PARTY.

Plan konferencji

Otwarcie konferencji Sebastian Ślusarczyk 9.00 – 9.15

Panel wykładowy dzień 1: (czwartek 24.03.2022 – od 9:15 do 18:30)

Prowadzący

  • Katarzyna Kurek Eko Konsult Sp. z o.o.
  • Ewelina Sulej Eko Konsult Sp. z o.o.

Zbigniew Bukowski, Marek Górski, ECO LEGAL, KIG Krzysztof Kawczyński, Michał Motylewski, radca prawny, Kancelaria Dentons, członek Zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych (tbc.), Protechnika Sp. z o.o., Pronar Sp. z o.o.

9:15 – 11:15 Zmiany prawne systemu gospodarki odpadami w Polsce, – nowelizacja ustaw: o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawa ochrony środowiska 
Z. Bukowski i M. GórskiPanel Dyskusyjny
11:15 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 12:30 Problematyka gospodarowania odpadami w działalności Inspekcji Ochrony Środowiska – kwestia kontroli (zasady postępowania kontrolnego), administracyjne kary pieniężne, wstrzymanie działalności, projektowane zmiany w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska – Z. Bukowski

Panel Dyskusyjny

12:30 – 13:15 Najnowsze technologie dla gospodarki odpadami dostępne na polskim rynku – Protechnika Sp. z o.o., Pronar Sp. z o.o.
13:15 – 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 – 16:00 Warunki uznania oraz zgłoszenie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny; przesłanki utraty statusu odpadów
M. Górski, ECO LEGALPanel Dyskusyjny
16:00 – 17:30 Zmiany w decyzjach administracyjnych w odniesieniu do nowelizacji ustawy o odpadach M. Górski, jak również bariery w wydawaniu decyzji K. Kawczyński

Panel Dyskusyjny

17:30 – 17:45 Przerwa kawowa
17:45 – 18:30 „Rozporządzenie bateryjne” oraz rozwiązania dotyczące liczenia śladu węglowego M. Motylewski

Panel Dyskusyjny

19:45 – 2:00 Kolacja uroczysta (sala Gerlach) – z akompaniamentem Macieja Maleńczuka

 

Panel wykładowy dzień 2: (piątek 25.03 – od 10 00 do 18:15)

Prowadzący

  • Katarzyna Kurek Eko Konsult Sp. z o.o.
  • Ewelina Sulej Eko Konsult Sp. z o.o.

Piotr Manczarski; Zbigniew Grabowski, Profeko Sp z.o.o., ECO LEGAL, WSTechnology (Mariusz Siudak), Pronar Sp. z o.o., Jarosław Roliński, Anna Żyła – Dyrektor Biura Polityki Ekologicznej, ESG i taksonomii, Anna Haładyj, Bogdan Szymański, autor książki Instalacje Fotowoltaiczne wydanie VI, wydawnictwo Glob Energia, Prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej – Polska PV, autor bloga: solaris18.blogspot.com (tbc.)

10:00 – 11:15 Aktualne możliwości finansowania ochrony środowiska w tym gospodarki odpadami ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Ochrony Środowiska J. Roliński, A. Żyła

Panel Dyskusyjny

11:15 – 12:15 Wymagania BAT w zakresie biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych bioodpadów P. Manczarski

Panel Dyskusyjny

12:15 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 13:00 Biologiczne procesy i metody przetwarzania odpadów organicznych Zagadnienia kompostowania i fermentacji, charakterystyka odpadów nadających się do przetwarzania metodami biologicznymi, podstawy fizykochemiczne i biochemiczne procesów, jakość i wykorzystanie produktów M. Siudak
13:00 – 14:00 Zbiorcze zestawienie danych o odpadach – termin, zmiany poprawne wypełnienie formularza zbiorczego zestawienia o odpadach – obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa. Obowiązki związane z BDO – podstawy prawne i praktyka funkcjonowania BDO – A. Haładyj,

Panel Dyskusyjny

14:00 – 14:30 BDO vs. Integracja systemów IT – Profeko
14:30 – 16:00 Przerwa obiadowa
16:00 – 17:00 Stosowanie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach przy udzielaniu zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów. – ECO LEGAL

Panel Dyskusyjny

17:00 – 17:45 Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w instalacjach PV – due diligence i opłacalność inwestycji Bogdan Szymański, autor książki Instalacje Fotowoltaiczne wydanie VI, wydawnictwo Glob Energia, Prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej – Polska PV, autor bloga: solaris18.blogspot.com (tbc.)
19:00 – 22:00 Kolacja (grillowa) ognisko – z muzyką